פוזת הצילום הכי טבעית לי זה לפרוש ידיים...כך נולדה פוזת: תעשי ציונה...כן, ציונה אבירם. מי אני? בת כמה אני ועוד ...