הרקדנים יוצרים על הבמה מבנים משתנים. מביעים בתנועה רבדים עמוקים של הנפש, של יחסים ומאפשרים לי לספר סיפור משלי ...