בהרצאתו "חיה בתוכי" מספר ניר אלימלך, אחיה של ענת, אודות הרצח שטלטל מדינה שלמה ומסביר לרגל יום המאבק באלימות כלפי ...