בכל אתגר ישנה הזדמנות לגדילה ושגשוג ...

פרויקט ירידה במשקל הוא ממש לא שלי, טוב נו, אולי על הדרך יסחף גם אותי, אך אני לא המטרה לשמה ...