הסיפור של רפורמת "סיר הלחץ" בחינוך הוא סיפורם של ילדים עם פוטנציאל שהמערכת לא רואה כמעט היום ושבעקבות הרפורמה עומדים ...