הרפואה האלטרנטיבית היא שם רחב לשיטות טיפול שונות, אשר לא נכללות תחת הרפואה הקונוונציונאלית. חלקן קימות כבר אלפי שנים ומשמשות ...