לקראת האביב בואו נחדש את מראה הבית. לפני שמתחילים לחשוב על חידוש וריענון נעביר מבט על מה שכבר קיים סביבנו. ...