כשקיבלתי את גלוסיבוקס ממש התרגשתי! הגיעה אלי קופסה מיוחדת עם שליח ואיך שהוא הלך מצאתי את עצמי פותחת את האריזה ...