כשעמדתי בפתחו של גיל 40, גיל הבשלות של אישה, הגיעה גם הבשלות שלי. הרגשתי שאני מוכנה לשינוי והבנתי גם למה ...