הסרט של רמי א. כץ.שמציב במרכזו את מלחמת האדם הקטן מול הממסד הקובע, לפני שהוא נוגע בפוליטיקה, והוא נוגע בה ...