רמה קמה/מיכל שטיינר Getbooks רַמָה היא פסיכולוגית המתמחה בטראומה מינית, והיא בעלת שם. אה, והיא גם אמנית. רמה היא בת ...

האם ניתן לשוב אל האהבה הראשונה, גם כשכבר זמן רב וכל אחד הפך לאדם שונה? מיכל שטיינר מנסה לענות על ...