בימים בהם השיח שלנו לוקה בחסר, מגיע ספר ילדים נפלא שמציע לנו לאסוף רק מילים טובות ...