הספר מנסה להירדם. כיצד נוכל לעזור לו לישון? מוזמנים להיכנס ולקרוא. ...

לספר קשה להירדם. הוא מסכן ורועד כולו. הוא מפחד. מה אפשר לעשות כדי להרגיעו ולעזור לו לישון? מוזמנים להיכנס ולקרוא. ...