אני יודע מה אנחנו, הסטודנטים, עושים כדי לעקור את תופעת ההטרדות באוניברסיטאות ולספק מרחב בטוח, אני גם יודע שבפועל, המערכת ...