תשלום כספים לקבלן , עבור רכישת דירה, באמצעות פנקס שוברים:-  משרד עורכי דין נועם קוריס ושות' / עו"ד יפית לוי עו"ד נועם ...