בקיץ יש נטייה להיות העונה לרכישת בית והנפקה, אבל הרוכשים להיות זהירים. זה סוחר לפרסם, בכל אופן כפי שציין מנכל ...