הרכב הישן עושה לא מעט בעיות?  אם יש לכם רכב ישן הדורש תיקונים תתקשו למכור אותו. כל אדם הגיוני יבחן ...