היום קמתי משועשעת משהו מצחיק אותי. "בוא נסע לאיזשהו מקום" אמרתי לך, בוא נסע למקום שבו יודעים להניח את הסטייק ...