אומרים שלשם שאנו נותנים לילדנו יש משמעות מיסטית ואף יכולת לקבוע את גורלו. מדוע ריצפה נקראה כך ומה עלה בגורלה? ...

"אהבה - מחלת רוח רצינית" אמר אפלטון, וכדרכו , גם צדק. ...