מה כוחה של האהבה? מה היא נותנת לנו ומה היא מאפשרת? לאהבה יש כוח מרפא חשוב. אם רק נדע לאפשר ...