סדנת "4 אחיות" שמעבירות האחיות המוכשרות לבית ורטהיים נותנת טעימה של תנועה, פיסול ומדיטציה ובעיקר המון אהבה ונעימות במקום מעורר ...