השאלה שהעסיקה אותי בגמר הצפייה בסרט, היא האם זהו סרט על תבוסה או ניצחון? טענתי היא, שבעיני הצופה החילוני זה ...