את יודעת, מזה גבר, מספר לך סיפורים… את יודעת, לרצות להבין שלא להבין…   ואפילו הלבוש כבר לא הלבוש, הישן ...