בתקופה שבה לא היו סמארטפונים והרומנטיקה היתה משוללת האמצעים הטכנולוגיים של היום, מתרחשים להם שמונת הסיפורים בספר. סיפורים אלו הם ...