אם בחרה מישהי להצטלם ולצלם את תהליך הלידה והיא עושה זאת מרצונה החופשי אזי שאפו!! ככה נראית ה-מציאות! ...