החורף מתחיל להתקרב אלינו במהירות רבה, ובדיוק כאשר מתחילים לחשוב כי הוא לעולם לא יגיע, מתחיל לו הגשם לטפטף ובצורה ...