באחד מציטוטיו אינשטיין אמר: "אלוהים אוהב את כולנו באופן שווה, אבל לא מתלהב מאף אחד באופן מיוחד". אז מה כן ...