שירה נקייה מאד, בהירה ואינטליגנטית. רחל מדר, משוררת שאל שירתה התוודעתי לא מזמן, השאירה בי תחושת נקיות וחשיפה לעולמה האישי ...

שיר הנושא מתוך הספר: הו מי או סתה בהוצאה ספרי עיתון 77 ...