גיליתי במהלך המחקר שלי נתונים מעניינים ומחרידים. ע״פ דו״ח מבקר המדינה כ-16 איש מתים כל יום מזיהומים נרכשים בבתי חולים ...