עם כל הכבוד לרותם סלע שחזרה לעבודה אחרי דקה. ואני לא אומרת את זה בטיפת ציניות. יש לי באמת כבוד ...