מנחת הטלוויזיה והדוגמנית הלוהטת רותם סלע עשתה מהפך דרמטי והסתפרה. אמנם לא קרחת אלא רק קארה ("הקארותם") ועדיין היא גרפה ...