בתערוכתה של רותי דה פריס בגלריה הקיבוץ בתל אביב עושר רב של פסלים והצבות שיוצרים יחד עולם מלא הומור בעל ...