נשים רבות מתייחסות להון כמקור לבטחון המאפשר שימור רמת חיים מסויימת ופחות כהזדמנות. הן מייחסות חשיבות מרובה ל"מורשת" ונוטות להשקיע ...