"כשיצאתי משם, יצא ממני בכי, מהגרועים בתולדות ז'אנר 'בכי של אחרי רופא' שלי. קשה להסביר את ההלם וההשפלה שכרוכים בקבלת ...

הסיפור של הדסה עין כרם הוא מוזר, חסר הגיון, עם תוצאות מחרידות שככל שמבינים אותו יותר כך מבינים אותו פחות. ...

התקשורת מרבה לדבר על ימי מודעות למחלות קשות וסופניות, פרסומות וכתבות מדברות על חשיבות המודעות לסרטן ולאיידס. בבתי הספר כולם ...

עד מתי? אטימות תשלוט בעולם, אחיות יקבלו פרוטות, בעוד מנהלים ורופאים ישדדו הקופה? עד מתי? עד מתי בודדים ישדדו באופן ...