מוקדש לכל האימהות שצריכות חיבוק ועידוד בתקופה הזאת ...