נקודות מבט שונות בספר ילדים מקסים מאת ברנדן ונזל ...

חמישה אמנים, מציגים בפיסול, ציור וצילום את התייחסותם לנושא הנוף, איש איש בשפתו האישית ובכתב ידו הייחודי. רוני בק בציוריה ...