סרטון שמוצג לתלמידים משווה את מי שאינו לומד תורה ומקיים מצוות לערבה ''שאין לה טעם ואין לה ריח'', מה המסר ...