העמידה בפקקים בבוקר ובעיקר הנהגים ה"נדחפים" וה"ממש לא זהירים", מצליחה להוציא ממני לפעמים, קללות שלא היו מביישות תגרן בשוק. אבל ...