פעם תותים היו זולים מאוד ולא כמו היום שכל אריזה קטנה שוויה כמו שקלו זהב . פעם היינו משחקים בחוץ ...