"כשחולים חדשים מגיעים אלי, מלאי פחד מהבאות, אני חוזרת ומזכירה להם שאנחנו נמצאים בעידן של מחקרים חדשים ותרופות מהפכניות ושיש ...