שני בני  משפחה מאוד קרובים שלי התאשפזו השבוע. התחושה היא שאם לא נעמוד על המשמר, אם לא נגלה אחריות ומעורבות ...