אלי אסקוזידו פועל למען עידוד עסקים קטנים במועצה האזורית נחל שורק כחלק מהתמיכה הרחבה של המועצה האזורית נחל שורק בראשותו ...

אלי אסקוזידו משקיע בתחום הרווחה בנחל שורק אחד מהתחומים שזכו בשנים האחרונות לתשומת ליבו של ראש מועצת נחל שורק אלי ...