מחשבות בעקבות קריאת שני ספרי נוער שיצאו לאור בשנות השבעים ...