126 עמודים בהם מתוארת מסכת חייו של איש אחד באוסטריה של המאה העשרים. וזה נפלא ...

הספר מתאר את חייו של אגר ללא מילים מיותרות. מהגיל שהובא אל הכפר ועד למותו. תהפוכות החיים והשנים מראשית המאה ...