"ליאו שהילד כבר התפתל על ברכיו, החליט לדבר: הכומר אנחנו לא צריכים לעשות את זה". מה אמרת? אמר הכומר בליי. ...