הצייר יוסף חזות – גבורת הלוחם  לגבורה האנושית פנים רבות והפעם נחשף בפנינו צד נוסף שלה: פצוע מלחמת שלום הגליל, ...