נוחות ונראות, אלו שני רכיבים משמעותיים אשר ישפיעו באופן ישיר על איכות העבודה של העובדים ועל תחושת הלקוחות המגיעים לפתחו. ...