כשבועיים לפני חג הפסח מתחילה טרפת הניקיון ויחד איתה מתמלא מחסנון הקטן שמתחת הכיור במטבח בלא מעט מוצרי ניקיון כשכל ...