אלימות מילה מבהילה ותופעה עוד יותר מבהילה, ויש לה פאן פחות מדובר, אלימות כלפי עצמי. בהרבה מקרים אנחנו לא שמות ...

שנתיים קודם ובדיוק אותו דבר....(כמעט) . חלק מאתנו למד כבר שהחגיגה הכי טובה היא לנשום עמוק, להשתמש בכל קיצורי הדרך ...