יפור חיינו אינו זיכרונות העבר שלנו, הוא גם אינו מה שמישהו מספר עלינו, לא מה שסיפרו לנו הורים, מורים או ...